Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Tjänsten som överdirektör för Verket för finansiell stabilitet söktes av 4 personer

Finansministeriet
18.11.2019 15.38
Pressmeddelande

Tjänsten som överdirektör för Verket för finansiell stabilitet söktes inom den utsatta tiden av 4 personer. Tjänsten tillsätts från och med den 1 maj 2020 för en mandatperiod på fem år. En och samma person kan väljas till överdirektör för högst två på varandra följande mandatperioder.

Följande personer sökte tjänsten som överdirektör:

  • Piotr Marko Lehtonen
  • Heidi Pirttijoki
  • Tuija Taos
  • Jaakko Weuro

Verket för finansiell stabilitet som är ett ämbetsverk inom finansministeriets förvaltningsområde är Finlands nationella resolutionsmyndighet och har till uppgift att säkerställa stabiliteten på finansmarknaden och omorganisera verksamheten vid sådana kreditinstitut och värdepappersföretag som drabbats av finansiella svårigheter. Verket svarar även för insättningsgarantisystemet och förvaltar fonden för finansiell stabilitet som står utanför statsbudgeten.

Ytterligare information:

Leena Mörttinen, avdelningschef, överdirektör, tfn 02955 30021, leena.morttinen(at)vm.fi

Ministeriet Staten som arbetsgivare