Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030

Parlamentaarisen työryhmän väliraportti Tulevaisuuden kunnasta

Tulevaisuuden kunta -parlamentaarinen työryhmä: Tulevaisuuden kunta rakentuu elinvoimasta, sivistyksestä ja hyvinvoinnista
Meneillään olevat hallinnon ja palveluiden muutokset, kuten sote- ja maakuntauudistus, muuttavat kunnan roolia.
”Kunta on merkittävä toimija myös tulevaisuudessa. Kunnan rooleina vahvistuvat elinvoima-, sivis-tys- ja hyvinvointirooli. Menestymisen kannalta tärkeimpänä tekijänä pidän kunnan kykyä uudistua ja uudistaa toimintatapoja ennakkoluulottomasti”, sanoi kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Tulevaisuuden kunta –parlamentaarisen työryhmän väliraportin julkistamistilaisuudessa.
Väliraportissa esitellään parlamentaarisen työryhmän laatimat erilaiset vaihtoehdot tulevaisuuden kunnan skenaarioiksi ja visioiksi. Samalla tarkoituksena on kannustaa kuntia oman roolinsa ja tulevaisuutensa ennakointiin ja arviointiin.
Parlamentaarinen työryhmä toivoo, että nyt laadittuja skenaarioita voidaan hyödyntää kuntien strategisessa päätöksenteossa tulevalla valtuustokaudella.

Språkversioner: