Se även

Publikationer

Statens budgetpropositioner

Statens budgetpropositioner

I statsbudgeten inkluderas uppskattningar om de årliga inkomsterna och anslag för de årliga utgifterna samt anslagens användningsändamål och andra budgetmotiveringar.

Statens budgetpropositioner

Ekonomisk översikt

Ekonomisk översikt

Ekonomin i Finland växer med 1,1 % i år. Tillväxten lämnar vid en procent även under de närmaste åren. Totalproduktionen ökar långsamt och den offentliga ekonomin går med klart underskott, även om produktionens priskonkurrenskraft förbättras och arbetslösheten minskar i sakta mak.

Ekonomisk översikt, hösten 2016

Tulevaisuuskatsaus

Tulevaisuuskatsaus

VM:n tulevaisuuskatsaus näkee Suomen vakaana ja tehokkaana yhdentyvässä Euroopassa. Sammanfattning på svenska.

Tulevaisuuskatsaus