FI SV

Grundränta

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och i december för följande halva kalenderår i sänder. Grundräntan beräknas på grundval av medelvärdet av de tolv månaders euriborräntor som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan avrundad med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet.

Läs mera:

Grundräntan förblir 0,00 procent | Pressmeddelande 8.12.2016

Grundräntan förblir 0,00 procent | Pressmeddelande 9.6.2016

Grundräntan sänks till 0,00 procent | Pressmeddelande 9.12.2015

Grundräntan förblir 0,25 procent | Pressmeddelande 5.6.2015

Grundräntan sänks till 0,25 procent | Pressmeddelande 5.12.2014

Räntelag

Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan

Räntetabeller pä Finlands Bankens sidor

Kontakperson för webbsidan: Markku Puumalainen