FI SV

Grundränta

Finansministeriet fastställer grundräntan i juni och i december för följande halva kalenderår i sänder. Grundräntan beräknas på grundval av medelvärdet av de tolv månaders euriborräntor som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan avrundad med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet. Fr.o.m. 1.7.2016 är grundräntan 0,00 procent.

Läs mera:

Grundräntan förblir 0,00 procent

Grundräntan förblir 0,00 procent

Grundräntan sänks till 0,00 procent

Grundräntan förblir 0,25 procent

Grundräntan sänks till 0,25 procent

Räntelag

Finansministeriets förordning om fastställande av grundräntan

Räntetabeller pä Finlands Bankens sidor

Kontakperson för webbsidan: Markku Puumalainen