Hoppa till innehåll
Media

Grundräntan stiger till 0,00 procent

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2022 9.58
Pressmeddelande

Finansministeriet har fastställt grundräntan till 0,00 procent från och med den 1 juli 2022 till utgången av december 2022. Grundräntan har från och med den 1 januari 2022 varit −0,50 procent.

Korrigerat: Grundräntan stiger till 0,00 procent, inte till −0,25 procent.

Grundräntan, som fastställs två gånger om året, beräknas på grundval av medelvärdet av den tolv
månaders marknadsränta som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet. 

Ytterligare information:

Markku Puumalainen, finansråd, tfn 02955 30 206, markku.puumalainen(at)gov.fi 

Finansmarknaderna