Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Grundräntan sänks till –0,25 procent

Finansministeriet
12.12.2019 12.50
Pressmeddelande

Finansministeriet har fastställt grundräntan till –0,25 procent från och med den 1 januari 2020 till utgången av juni 2020. Grundräntan har från och med den 1 juli 2019 varit 0,00 procent.

Grundräntan, som fastställs två gånger om året, beräknas på grundval av medelvärdet av den tolv månaders marknadsränta som publicerats under de tre månaderna före fastställandet av grundräntan. Finansministeriet fastställer grundräntan med en noggrannhet av en fjärdedels procentenhet (Lagen om vissa referensräntor 996/1998).

Ytterligare information:

Markku Puumalainen, finansråd, tfn 02955 30206, markku.puumalainen(at)vm.fi

Finansmarknaderna