Hoppa till innehåll
Media

Forsknings- och innovationsrådet diskuterade läget i fråga om forsknings- och utvecklingsfinansiering och betydelsen av kompetens

statsrådets kommunikationsavdelningundervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 16.6.2021 17.47 | Publicerad på svenska 17.6.2021 kl. 16.25
Pressmeddelande 383/2021

Forsknings- och innovationsrådet under ledning av statsminister Sanna Marin samlades till årets tredje möte onsdagen den 16 juni. Vid mötet behandlades lägesbilden för regeringens mål att höja forsknings- och utvecklingsfinansieringens andel till fyra procent av BNP. Rådet diskuterade också betydelsen av arbetskraftens kompetens för Finland och behandlade det initiativ till teman och prioritering för den strategiska forskningen 2022 som rådet för strategisk forskning lagt fram.

Finland har som mål att höja forsknings- och utvecklingsutgifternas andel till fyra procent av BNP före 2030 i enlighet med regeringsprogrammet och färdplanen för forskning, utveckling och innovation. Forsknings- och innovationsrådet granskade forsknings- och utvecklingsutgifternas utveckling i Finland. Utvecklingen i Finland släpar efter jämfört med jämförelseländerna i fråga om både privata och offentliga utgifter. Det behövs betydande extra satsningar för att nå målet på fyra procent. Det är viktigt att granska forsknings- och utvecklingsutgifterna nationellt som en helhet och styra helheten mot målet. Rådet framhöll också betydelsen av arbetet i den parlamentariska arbetsgrupp som snart inleder sin verksamhet.

Betydelsen av kompetens för Finland granskades med tanke på finansiering som stöder kommersialiseringen av forskningsresultat och med tanke på arbetskraftens kompetensnivå. Rådet tog del av en översikt över Business Finlands finansieringsinstrument Research to Business, som erbjuder finansiering till offentliga forskningsorganisationer för att skapa ny forskningsbaserad affärsverksamhet och kommersialisera idéer. Cirka 30 procent av de projekt som finansieras med finansieringsinstrumentet ger upphov till nya startupföretag, och dessa nya företag lockar betydande investeringar till Finland.

Rådet granskade också riktlinjerna, åtgärderna och nuläget i anslutning till arbetskraftens kompetensnivå. Framtidens arbetsliv bygger starkt på hög, forskningsbaserad kompetens. Arbetsinsatsen från de högst utbildade ger också upphov till nya arbetstillfällen. Kompetent arbetskraft är en viktig konkurrensfördel för företagen och det är viktigt att sörja för att bristen på kompetent arbetskraft inte utgör ett hinder för tillväxt.

Ytterligare information: Joonas Rahkola, statsministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 0295 160 998, och Erja Heikkinen, direktör, undervisnings- och kulturministeriet, tfn 0295 330 101

Sanna Marin Tutkimus- ja innovaationeuvosto