Hoppa till innehåll
Media

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet diskuterade Ukraina, strategin för den arktiska politiken, den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna samt övergripande säkerhet

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 9.4.2021 16.02 | Publicerad på svenska 9.4.2021 kl. 17.51
Pressmeddelande 225/2021

Vid sitt möte fredagen den 9 april diskuterade republikens president och statsrådets utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskott statsrådets kommande strategi för den arktiska politiken.

Vid mötet diskuterades också den utvecklingspolitiska redogörelsen för de kommande valperioderna, som ska godkännas vid statsrådets allmänna sammanträde under våren.

Republikens president och utrikes- och säkerhetspolitiska ministerutskottet tog också del av Säkerhetskommitténs årsöversikt över säkerheten i samhället 2020.

Därtill diskuterade presidenten och ministerutskottet det aktuella läget i Ukraina.

Ytterligare information: Mikko Kinnunen, avdelningschef, tfn 0295 351 820, utrikesministeriet; Henrik Haapajärvi, statssekreterare, tfn 09 160 22006, och Nina Brander, specialsakkunnig, tfn 0295 160 347 (strategin för den arktiska politiken), statsrådets kansli; Elina Kalkku, understatssekreterare, tfn 0295 350 556 (utvecklingspolitiska redogörelsen), utrikesministeriet; Petri Toivonen, Säkerhetskommitténs generalsekreterare, tfn 0295 140 700