Hoppa till innehåll
Media

Motions- och idrottsföreningarna får närmare 3,7 miljoner euro i coronaunderstöd

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 28.6.2021 14.18 | Publicerad på svenska 29.6.2021 kl. 8.33
Pressmeddelande
Bild: Helena Heiskanen / undervisnings- och kulturministeriet

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat motions- och idrottsföreningar 3 698 400 euro i coronaunderstöd. Syftet med understödet är att lindra de ekonomiska förluster som coronapandemin orsakat samt att trygga motions- och idrottsföreningarnas verksamhet för att hobbyverksamheten samt den målinriktade tävlings- och elitidrottsverksamheten för barn och unga ska kunna fortsätta.

Understödet riktas till förluster som uppkommit under perioden 1.2.–31.5.2021, högst 70 % av förlusterna beaktas dock. En ny ansökan om coronaunderstöd utlyses på hösten.

- Under coronatiden har hobbyverksamheten och deltagandet i föreningsverksamhet minskat på ett oroväckande sätt. Detta har omfattande konsekvenser för finländarnas välbefinnande och föreningsverksamhetens vardag. Genom de coronaunderstöd som nu beviljas tryggas förutsättningarna för barns och ungas fritidsaktiviteter och framtidsutsikterna för föreningsverksamhet på olika håll i Finland, säger minister Antti Kurvinen.

Inom utsatt tid hade det inkommit sammanlagt 424 ansökningar. 295 sökande beviljades understöd. Det lägsta understödet är 2000 euro och det högsta 30 000 euro.

Covid-19 pandemiunderstöd för motions- och idrottsföreningar 2021

Mer information:

Överinspektör Sari Virta, tfn 0295 330 377

Överinspektör Kari Niemi-Nikkola, tfn 0295 330 013