Hoppa till innehåll
Media

Polisinrättningen i Österbotten ordnar en nådeårsinsamling på Södra Österbottens område 20 - 24.4.2021

Utgivningsdatum 30.3.2021 9.50
Nyhet

Polisen samlar tillsammans med försvarsmaktens personal in människors lovliga och olovliga skjutvapen, patroner till skjutvapen, civila sprängämnen och där tillhörande sprängningstillbehör, samt militära sprängämnen.

Polisen och försvarsmaktens personal hämtar föremålen vid en närmare bestämd tidpunkt av medborgarna på basen av förhandsanmälningar. Föremålen i fråga får inte föras till polisen, utan polisen sköter om hämtningen vid en tidpunkt som man kommit överens om på förhand med överlåtaren. 
Polisen och de militära personerna som deltar i insamlingen har under insamlingsveckan på sig den egna organisationens officiella uniform och de bär också tjänstemärke. 
Polisen informerar vid en senare tidpunkt närmare om hur anmälningen av föremålen och hur föremålen ska hämtas.  
I samband med nådeårsinsamlingen kan personer utan straffrättsliga påföljder överlåta till polisen olovliga vapen och sprängämnen samt explosiva föremål som tagits som krigsminnen.   
 

Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Tillståndtjänst