Hoppa till innehåll
Media

Arbetsgrupp för att utreda införandet av negativ inkomstskatt

finansministeriet
Utgivningsdatum 25.8.2021 15.11
Pressmeddelande

En av finansminister Annika Saarikko tillsatt sakkunnigarbetsgrupp ska utreda möjligheten att införa en negativ inkomstskatt i det finländska skattesystemet. I första hand utreds möjligheten att ta i bruk det arbetsinkomststöd som verkställs i samband med inkomstbeskattningen. Dessutom utreds förutsättningarna för att inleda försöket med arbetsinkomststöd.

Arbetsinkomststöd innebär att förvärvsinkomstskatten kan vara negativ för låginkomsttagare, pensionärer och företagare. Arbetsinkomststödet sporrar till sysselsättning bland annat i deltidsarbete och ströjobb. Arbetsinkomststödet utvidgar inkomstbeskattningens progression även till mindre förvärvsinkomster för vilka man inte betalar inkomstskatt. 

”Utredandet av en negativ inkomstskatt är en viktig del av helheten där man försöker hitta lösningar på matchningen mellan arbete och arbetstagare. Det måste alltid löna sig att arbeta. Det vore positivt om skattesystemet skulle stöda detta mål på ett ännu bättre sätt än i dagsläget”, säger finansminister Annika Saarikko

Arbetsgruppen granskar också förutsättningarna för att genomföra försöket med arbetsinkomststöd. Avsikten är att försöket inleds vid ingången av 2023. I försöket utnyttjas erfarenheterna från försöket med basinkomst 2017–2018. 

Utredningsarbetet baserar sig på statsminister Sanna Marins regeringsprogram. 

Arbetsgruppen har företrädare för finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, FPA och Skatteförvaltningen. Finansministeriet tillsatte arbetsgruppen den 24 augusti 2021. Arbetsgruppens mandattid sträcker sig till den 30 juni 2022. 

Regeringen har för avsikt att dra upp riktlinjer för införandet av en negativ inkomstskatt sommaren 2022. 

Ytterligare information: 
Panu Pykönen, regeringsråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30225, panu.pykonen(at)vm.fi
Fransiska Pukander, finansråd, tfn 02955 30440, fransiska.pukander(at)vm.fi