Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Genomförandet av automatiska rapporteringen av kommunernas ekonomiska uppgifter inleds

Finansministeriet
13.1.2020 11.59 | Publicerad på svenska 14.1.2020 kl. 16.09
Pressmeddelande

Lagstiftningen som gäller automatisk rapportering av kommunernas ekonomiska uppgifter trädde i kraft vid ingången av 2020. Den nya modellen för rapportering av ekonomiska uppgifter tillämpas från och med de ekonomiska uppgifter som gäller räkenskapsperioden 2021.

Kommuner och samkommuner ska lämna in sin sina skilt bestämda ekonomiska uppgifter i enhetlig och jämförbar form till kommunernas informationstjänst som underhålls av Statskontoret.  Uppgifterna kan användas avgiftsfritt av alla.

Första åtgärden är att lämna in budgetuppgifterna för 2020

Samtliga kommuner och samkommuner testar den automatiska rapporteringen av ekonomiska uppgifter med budgetuppgifterna för 2020. Datainnehållet motsvarar innehållet i den kommande förordningen. Budgetuppgifterna ska lämnas till Statskontoret senast den 15 januari 2020.

Noggrannare anvisningar finns på Statskontorets webbplats.

Statskontoret stöder genomförandet

Kommuner och samkommuner ska förbereda sig för den nya rapporteringsmodellen under innevarande år. Uppgifter ska lämnas in enligt den nya modellen från och med ingången av 2021. Statskontoret publicerar en databeskrivning av datainnehållet på sin webbplats under januari.

Samtliga frågor som gäller genomförandet och testandet av rapporteringen kan sändas till kuntadata(at)valtiokonttori.fi.

Noggrannare bestämmelser om datainnehållet och tidtabellerna ges genom förordningar

Avsikten är att statsrådet utfärdar preciserande förordningar om inlämnandet av kommuners och samkommuners uppgifter samt om uppgifter som ska presenteras i kommuners och samkommuners bokslut.

Finansministeriet ska dessutom våren 2020 utfärda en förordning om datainnehållet och de tekniska beskrivningar som ska tillämpas i samband med kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter för 2021. Innehållet i förordningen ska behandlas av samarbetsgruppen för informationsspecifikation som tillsatts av finansministeriet. Finansministeriet utser samarbetsgruppen för underhåll av ekonomiska uppgifter i januari 2020.

Ytterligare information:

Eeva Mäenpää, regeringsråd, tfn 02955 30266, eeva.maenpaa(at)vm.fi
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi
Denis Galkin, specialsakkunnig, tfn 02955 30040, denis.galkin(at)vm.fi