Hoppa till innehåll
Media

Kommunernas ansökan om statsunderstöd för främjande av digitaliseringen 2021 inleddes

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.2.2021 11.17
Pressmeddelande

Ansökan om statsunderstöd för 2021 inleddes den 18 februari. I år kan finansiering sökas för utveckling av digitaliseringen av kommunernas verksamhet och tjänster inom verksamhetsområdet för den byggda miljön och för att främja den digitala säkerheten i syfte att säkerställa kontinuiteten i kommunernas verksamhet och ledning.

Understöd kan sökas för gemensamma projekt som främjar digitaliseringen och sådana förändringar i verksamheten som den förutsätter samt förankringen av dem i bestående och bättre praxis. När det gäller projekten bedömer man särskilt hurdana förbättringar de åstadkommer och hur projekten ändrar kommunens verksamhetssätt och processer. 

Understöd kan inte sökas för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet stöder utvecklingen inom sitt eget ansvarsområde separat. Understöd beviljas inte för projekt som enbart omfattar digitalisering av material. 

Ansökningstiden går ut den 4 maj 2021 kl. 16.15. 

Ytterligare information: 

Anne-Marie Välikangas, finansråd, tfn 02955 30020, anne-marie.valikangas(at)vm.fi
Suvi Savolainen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30122, suvi.savolainen(at)vm.fi
Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30466, jani.heikkinen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden