Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Simuleringen av landskapens ekonomi i gång

Finansministeriet
11.9.2017 12.21
Nyhet

Simuleringen av landskapens ekonomi inleddes den 7 september vid en tillställning i Helsingfors. Ca 200 representanter för staten, landskapen och kommunerna sammanträdde för att sätta fart på träningen med landskapens ekonomi och styrningen av dem, i syfte att underlätta förberedandet av en kontrollerad inledning av landskapens verksamhet vid ingången av 2020.

Målet med simuleringsprogrammet som koordineras av finansministeriet är att få ett grepp om landskapens ekonomi- och styrningsprocess inom centralförvaltningen och landskapen, att minska på inexaktheterna vid bugeteringen och att få erfarenhetsbaserad information om ekonomibesluten inom det nya systemet. Simuleringen förverkligas i praktiken med hjälp av olika workshoppar, diskussioner, anvisningar och försökskalkyler. Landskapen, landskapens servicecentra, kommunerna, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet, inrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, kommunikationsministeriet samt miljöministeriet kommer åtminstone att delta i simuleringen.

Företrädare för ministerierna, servicecentren och landskapen gick vid den inledande tillställningen igenom principerna för styrningen och finansieringen av landskapen samt utmaningarna och möjligheterna med simuleringen. Mötesdeltagarna var ense om att den kommande landskapsförvaltningen förutsätter helt ny slags interaktion och samarbetskultur mellan staten och landskapen. Simuleringen av landskapens ekonomi erbjuder ett utmärkt tillfälle för träning av detta samarbete.

Simuleringen inleds omedelbart och den pågår i ökande takt till sommaren 2018. Planen, inklusive tidsplaner, publiceras på alueuudistus.fi -sidan under de närmaste veckorna.

Ytterligare information:

Teemu Eriksson, finansråd, tfn 029 50 30177, teemu.eriksson(at)vm.fi
Antto Korhonen, överinspektör, tfn 029 50 30547, antto.korhonen(at)vm.fi 

Kommunärenden aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto reformit