Hoppa till innehåll
Media

Regeringens proposition
Regeringen lämnade årets andra tilläggsbudgetproposition till riksdagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 29.4.2021 13.49
Pressmeddelande

Regeringen lämnade den andra tilläggsbudgetpropositionen för 2021 till riksdagen torsdagen den 29 april.

Det föreslås att anslagen höjs med 277 miljoner euro och att de ordinarie inkomsterna minskas med 9 miljoner euro, vilket ökar behovet av statens nettoupplåning med 286 miljoner euro. Statens nettoupplåning beräknas uppgå till ca 12 miljarder euro 2021.

I den andra tilläggsbudgetpropositionen ingår på grund av coronavirussituationen ett stödpaket på ca 226 miljoner euro för kulturbranschen, idrotten och evenemangsbranschen. I propositionen föreslås därtill bland annat ett tilläggsanslag på 40 miljoner euro för ersättningar till följd av stängningen av restauranger.

Det föreslås en förlängning av giltighetstiden för den tidsbundna skattesats på 0 procent som under vissa förutsättningar tillämpas på försäljning av inhemska varor som behövs för bekämpning av coronaepidemin och på gemenskapsinterna förvärv inom EU-området från maj till december 2021. Importen av dessa produkter ska också vara mervärdesskattefri under samma tidsperiod och på samma villkor. Detta minskar skatteinkomsterna med 9 miljoner euro.

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, finansministerns finanspolitiska specialmedarbetare, tfn 029 553 0417