Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Riksdagen fick riktiga uppgifter om finansieringen av landskaps- och vårdreformen

Finansministeriet
12.4.2019 13.25 | Publicerad på svenska 12.4.2019 kl. 16.04
Nyhet

Helsingin Sanomats nyhet om finansministeriets tjänstemäns e-postmeddelanden ger fel bild av vad som skett. Tjänstemännen skrev e-postmeddelandena den 28 februari då det ännu inte fanns tillräckligt detaljerade uppgifter om landskaps- och vårdreformens finansieringshelhet. Tjänstemännen lämnade exakta uppgifter till riksdagens social- och hälsovårdsutskott den 6 mars.

Den 12 april skriver Helsingin Sanomat att finansministeriet skulle ha undanhållit riksdagen information under beredningsfasen av landskaps- och vårdreformen. Enligt tidningen ska ministeriet inte ha berättat om den felaktiga fördelningen av 210 miljoner euro.

Den 28 februari lämnade finansministeriet det sammandrag utskottet begärt, där det beskrevs hur lagpaketets godkännande skulle påverkas om tillväxttjänsterna uteblir från landskapsreformen. I detta skede är det oklart vilka andra finansiella poster fördelningsproblemet kan komma att gälla. Vid utskottets möte den 6 mars berättade tjänstemännen först allmänt om de problem som hänförde sig till fördelningen, även om summan på 210 miljoner euro. Sedan besvarade tjänstemännen ännu mer detaljerade frågor i ärendet. Utskottet fick således riktiga uppgifter om saken. Tjänstemännen gavs inte möjlighet att yttra sig i utskottet den 7 mars. Regeringen avgick den 8 mars, då behandlingen av ärendet upphörde.

Ministeriet betonar att det inte var fråga om det totala beloppet utan fördelningen av medel mellan landskapen. Det var fråga om en kast på mindre än en procentenhet (2,95 / 3,8 procent) i beräkningsgrunderna för fördelningen av finansieringen mellan landskapen.

”Riksdagen begärde uppgifter av oss med mycket kort varsel i ett läge där mer ingående uppgifter ännu saknades. Vi lämnade exakta uppgifter till riksdagen så snart de var tillgängliga”, säger statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki.

Det har anförts ett klagomål om ärendet hos justitiekanslern. Finansministeriet lämnar alla uppgifter som är nödvändiga för att utreda ärendet till justitiekanslern.

”Det är bra att saken utreds grundligt”, säger Hetemäki.

Ytterligare information:

Martti Hetemäki, statssekreteraren som kanslichef, tfn 02955 30292, martti.hetemaki(at)vm.fi
Päivi Nerg, understatssekreterare, tfn 050 431 3604, paivi.nerg(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Ministeriet alueuudistus-arkisto