Hoppa till innehåll
Media

Klarare investerarskydd vid gräsrotsfinansiering

finansministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2016 12.51
Pressmeddelande

Investerarna får i fortsättningen klarare information om gräsrotsfinansieringsobjekten. Finansministeriet utfärdade torsdagen den 8 december en förordning som preciserar bestämmelserna om informationsskyldigheten i lagen om gräsrotsfinansiering.

Förordningen föreskriver om de uppgifter som företaget ska lämna om sig själv och investeringsobjektet då det söker gräsrotsfinansiering. Avsikten är att ge investerarna en bättre uppfattning om företaget och investeringsobjektet. Företaget ska redogöra på ett begripligt och tydligt sätt till exempel för eventuella risker som gäller företaget eller investeringsobjektet.

Kostnaderna för anskaffning av finansiering minskar

Reformen lättar och förtydligar informationsskyldigheten, vilket betyder att företagen kan effektivisera anskaffningen av finansiering. Detta beror i sin tur på att handlingarna i regel är formbundna, både till innehållet och till strukturen.

Det är lättare för investerarna att jämföra olika investeringsobjekt då alla företag som söker gräsrotsfinansiering presenterar informationen i samma form.

– Ökningen av gräsrotsfinansieringen är ett exempel på hur tekniken påverkar traditionella branscher. Det är viktigt att de lagstiftande myndigheterna följer utvecklingen ute i världen, säger finansminister Petteri Orpo.

Förordningen träder i kraft den 15 december 2016. Den kompletterar lagen om gräsrotsfinansiering som trädde i kraft vid ingången av september.

Finansministeriets förordning om innehållet i och strukturen hos informationsskyldigheten för mottagare av gräsrotsfinansiering

Ny gräsrotsfinansieringslag i kraft i september (tiedote 25.8.)

Gräsrotsfinansieringslagen skapar nya finansieringsmöjligheter för företagstillväxt (pressmeddelande 7.4.)

Varför behövs det en lag om gräsrotsfinansiering? Frågor och svar (12.4.)

Ytterligare upplysningar:

Aki Kallio, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30477, aki.kallio (at) vm.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi

Finansmarknaderna Petteri Orpo norminpurku