Hoppa till innehåll
Media

Budgetpropositionen för 2019 överlämnades

14.9.2018  13.04
FM

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2019 till riksdagen.

I budgetpropositionen beräknas inkomsterna uppgå till 53,9 miljarder euro, medan anslagen föreslås uppgå till 55,3 miljarder euro. Budgetpropositionen visar ett underskott på 1,4 miljarder euro.

Det centrala innehållet i propositionen har sammanfattats i Budgetöversikten.

 

Budgetproposition 2019

Budgetöversikt 2019

Regeringens budgetproposition för 2019 för finansministeriets förvaltningsområde