Hoppa till innehåll
Media

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2018 färdigt

Statskontoretfinansministeriet
Utgivningsdatum 20.3.2019 13.00
Pressmeddelande

Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2018 har undertecknats och överlämnats till finansministeriet. Statens bokslut upprättas utifrån budgetekonomin i statsbudgeten.

Statskontorets förslag till statsbokslutet inkluderar statens intäkts- och kostnadskalkyl och balansräkningen samt budgetens utfallskalkyl, statens finansieringsanalys och bilagor som kompletterar kalkylerna.

Enligt statsbudgetens utfallskalkyl uppgick underskottet till 1,3 miljarder euro budgetåret 2018 och det kumulativa underskottet till 11,3 miljarder euro vid slutet av budgetåret. Statens likviditet möjliggjorde mindre upplåning än vad som budgeterats, vilket resulterade i en nettominskning av skulden.

Den gemensamma statsskulden inom budgetekonomin och fonderna utanför statsbudgeten minskade med 0,8 miljarder euro netto och det sammanlagda nominella värdet på statsskulden var 105,5 miljarder euro (marknadsvärde 111,7 miljarder euro).

Överskottet var enligt statens intäkts- och kostnadskalkyl 0,8 procent år 2018. Underskottet var 3,0 miljarder euro år 2017. Intäkterna ökade år 2018 med 8,8 procent jämfört med året innan och utgifterna ökade med 0,9 procent. Intäktsökningen beror huvudsakligen på ökningen av försäljnings- och överlåtelsevinster av aktier och egendom samt på ökningen av skatteintäkterna.

Budgetutfallet, intäkter och utgifter samt balansräkningen

Statskontorets förslag kan läsas på Statskontorets webbplats: Statskontorets förslag till statsbokslut för år 2018

Noggrannare specifikationer av statens bokslut och bokföringsuppgifter finns på Statskontorets webbplats för statsförvaltningens internetrapportering www.granskaförvaltningen.fi/. På webbplatsen finns också andra planerings- och uppföljningsdokument.

Statsbokslutet fogas till regeringens årsredovisning som överlämnas till riksdagen i april.

Ytterligare information:

Esko Mustonen, statsrådets biträdande controller, finansministeriet, tfn 02955 30345, esko.mustonen(at)vm.fi
Mikko Saarinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30047, mikko.saarinen(at)vm.fi
Johanna Muukkonen, ekonomiförvaltningsspecialist, Statskontoret, tfn 02955 03287, johanna.muukkonen(at)valtiokonttori.fi