Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar Grekland och mervärdesbeskattningen

Finansministeriet
20.6.2018 14.00
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

Eurogruppen diskuterar Greklands låneprogram torsdagen den 21 juni. På fredagen kommer Rådet för ekonomiska och finansiella frågor bland annat att behandla mervärdesbeskattningen. Finansminister Petteri Orpo företräder Finland i Luxemburg.

Eurogruppen har som mål att godkänna den fjärde och sista halvtidsöversynen av programmet för finansiellt stöd till Grekland. För att halvtidsöversynen ska kunna godkännas krävs att Grekland genomfört de överenskomna reformerna.

Efter att halvtidsöversynen godkänts kan nästa låneandel ur Europeiska stabilitetsmekanismen (ESM) utbetalas. Låneandelens storlek har inte fastslagits ännu.

Greklands tredje låneprogram löper ut den 20 augusti. Grekland har meddelat att landet inte tänker ansöka om fortsättning.

Eurogruppen har kommit överens om att Greklands lånevillkor eventuellt kan lättas ytterligare, om det är nödvändigt för att säkerställa skuldtåligheten och om Grekland genomfört programmet enligt överenskommelserna. Eurogruppen skisserade principer för eventuella lättnader under åren 2016 och 2017.

Andra teman för eurogruppen är Internationella valutafondens bedömning av ekonomin inom euroområdet (Artikel IV -konsultationer), Spaniens uppdaterade preliminära budgetplan samt eurogruppens arbetsplan för resten av året. De nya regeringarna i Italien och i Spanien presenterar dessutom sina politiska prioriteringar.

Eurogruppens förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Diskussionen om slutförandet av bankunionen fortsätter

Fördjupandet av EU:s ekonomiska och monetära union (EMU) kommer att tas upp både vid eurogruppen och vid rådet för ekonomiska och finansiella frågor. Ministrarna diskuterar slutförandet av bankunionen och utvecklandet av Europeiska stabilitetsmekanismen. Eurogruppens EMU-diskussioner kommer att föras i utvidgad sammansättning, dvs. alla EU-länder förutom Britannien deltar.

Avsikten är att eurotoppmötet som hålls den 29 juni fattar beslut om framskridandet.

Regeringen: Fullbordandet av bankunionen kräver minskning av risker (nyhet 10.11.2017)
Regeringen understöder inrättandet av Europeiska valutafonden men inte det föreslagna genomföringssättet (nyhet 15.2.)

Nya verktyg för bekämpning av momsbedrägerier

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor ska bekräfta den på tjänstemannanivå uppnådda enigheten om administrativt samarbete inom momsbeskattningen. Förordningen skulle förse skatteförvaltningarna med effektivare och bättre verktyg för bekämpning av gränsöverskridande momsbedrägerier. Finland har understött förslaget.

Rådet försöker nå politisk enighet om förbättringar till momsbeskattningen redan på kortare sikt. Målet är att modernisera momsbeskattningen och att bekämpa bedrägerier inom handeln mellan medlemsstaterna. Finland kan godkänna ordförandens kompromissförslag.

För europeiska planeringsterminens del kommer ministrarna bland annat att behandla landspecifika rekommendationer åt medlemsländerna samt medlemsländernas stabilitets- eller konvergensprogram.

Ny uppmaning från kommissionen om att Finland bör genomföra en reform av social- och hälsovården ( Nyhet 23.5.)
Finland överlämnade sitt stabilitetsprogram och nationella reformprogram till EU ( Pressmeddelande 12.4.)
EU-kommissionens pressmeddelande om Europeiska planeringsterminens vårpaket (23.5.)
Rådets förhandsbesked (uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, finansråd, tfn 02955 30049, susanna.ikonen(at)vm.fi
Pekka Morén, finansråd (Grekland), tfn 02955 30290, pekka.moren (at) vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av konstellationerna i Europeiska unionens råd. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett inofficiellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen tar fram politiska riktlinjer men tar inte beslut om till exempel lagstiftningen.

Beskattning Finansmarknaderna Finanspolitiken Petteri Orpo