Hoppa till innehåll
Media

Begäran om utlåtande
Utflyttningsbeskattning av företag ska trygga inflödet av skatteinkomster

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2019 15.50
Nyhet

Lägändringarna ska garantera Finlands beskattningsrätt i situationer då tillgångar eller företagets hemort överförs till utlandet. Finansministeriet begär utlåtanden om de lagutkast som gäller utflyttningsbeskattning.

Det föreslås att den icke-realiserade värdeökningen på tillgångar ska betraktas som skattepliktig inkomst om Finland inte på grund av överföringen längre har beskattningsrätt på tillgångarna som överförts. Dessutom föreslås det ändringar i bestämmelserna om gränsöverskridande företagsarrangemang. Lagändringarna grundar sig i huvudsak på EU:s direktiv mot skatteflykt.

Finansministeriet sände lagutkasten på remiss fredagen den 14 juni. Remisstiden går ut den 8 augusti.

Lagutkasten och begäran om utlåtande (projektsidor, på finska)

Ytterligare information:

Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi