Medborgarna med i beredningen av handlingsprogrammet för öppen förvaltning

Finansministeriet 15.10.2012 8.18
Pressmeddelande -

Arbetsgruppen för öppen förvaltning uppmuntrar medborgarna till att delta i beredningen av handlingsprogrammet genom vilket Finland deltar i det internationella Open Government Partnership (OGP). Medborgarna och samfunden kan delta i beredningen på samfundsplatserna www.suomijoukkoistaa.fi och www.dinasikt.fi.

Hurdant är klarspråk?

Arbetsgruppen begär allra först åsikter om vad förvaltningen kunde göra för att förbättra tydligheten hos sitt språkbruk. Sedan begärs tankar och idéer om öppnandet av den offentliga förvaltningens datalager. Under höstens gång ska man på de ovan nämnda webbplatserna även diskutera medel för effektivisering av samarbetet mellan medborgarna och förvaltningen samt hur förvaltningen borde förnya sina handlingssätt för att skapa en allt öppnare verksamhetskultur.

Arbetsgruppen sammanställer medborgarnas förslag och kommentarer till en rapport som ges ut och som bearbetas i samband med utarbetandet av handlingsprogrammet. Debatt som förs på andra fora kommer också att utnyttjas vid beredningen, och innehållet i programmet ska även bearbetas vid öppna tillställningar runtom i landet. Nästa tillställning ordnas i Helsingfors den 26 oktober 2012, inbjudan inklusive anmälningsinformation finns på projektets webbplats www.avoinhallinto.fi.

Utarbetandet av handlingsprogrammet fungerar som exempel på medborgardelaktighet

Syftet med OGP-initiativet som inleddes i samband med FN:s generalförsamling är att utveckla interaktionen mellan förvaltningen och medborgarna samt att främja medborgarnas delaktighet. De länder som deltar i initiativet ska också förbinda sig till att utöka transparensen, bekämpa korruption samt att utnyttja ny teknologi. Finland uppfyller de lagstiftningskriterier som krävs för att inleda initiativet. Finland ska dessutom godkänna Open Government Partnership – deklarationen och utarbeta ett nationellt handlingsprogram för uppnåendet av dess målsättningar. Finland kan gå med i initiativet vid nästa årliga OGP-möte som hålls i mars 2013.

Det av finansministeriet tillsatta samarbetsprojekt som har till uppgift att bereda Finlands handlingsprogram inkluderar representanter för medborgarorganisationer och förvaltningen.

Delta i beredningen av handlingsprogrammet:
www.suomijoukkoistaa.fi 
www.dinasikt.fi

Ytterligare information om Öppen förvaltning –projektet (OGP) (www.avoinhallinto.fi)

Förfrågningar: Katju Holkeri, finansråd, tfn 02955 30087, Johanna Nurmi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30171