Kansainväliset rahoitusasiat

Suomi on osakkaana tai jäsenvaltiona useissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa ja -mekanismeissa. Näiden instituutioiden tehtävänä on edistää talouden kasvua ja kehitystä sekä turvata vakautta. Valtiovarainministeriö edustaa Suomea sen toimialueeseen kuuluvissa kansainvälisissä asioissa sekä edistää Suomen strategisten tavoitteiden ja taloudellisen edun toteutumista. Valtiovarainministeriö vastaa kansainvälisiä rahoituslaitoksia, muita kansainvälisiä yhteistyöelimiä, euroalueen vakautta sekä rahoitustukiohjelmia koskevasta valmistelusta.

VM:n vastuulla olevat rahoituslaitokset ja -mekanismit

Valtiovarainministeriö vastaa pääasiallisesti Maailmanpankkia, Euroopan investointipankkia (EIP), Pohjoismaiden investointipankkia (NIB), Aasian infrastruktuuri- ja investointipankkia (AIIB), Euroopan Neuvoston kehityspankkia (CEB) koskevasta valmistelusta.

Valtiovarainministeriön vastuulle kuuluvat myös euroalueen ja EU:n vakausmekanismit. Euroalueen vakausmekanismit ovat Euroopan vakausmekanismi (EVM) sekä Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV). EU:n vakausmekanismeihin kuuluvat Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM), maksutaseohjelmat, jotka on suunnattu EU:n jäsenvaltioille, jotka eivät kuulu euroalueeseen sekä kolmansille maille suunnatut EU:n makroapuohjelmat.

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) asioiden valmistelusta ensisijainen valmisteluvastuu on Suomen Pankilla ja Euroopan kehitys- ja jälleenrakennuspankin (EBRD) asioiden valmistelusta vastaa ulkoasiainministeriö. Valtiovarainministeriö tekee kuitenkin tiivistä yhteistyötä Suomen Pankin ja ulkoasiainministeriön kanssa IMF- ja EBRD -asioissa.

Valtiovarainministeriön tehtäviin kuuluvat myös G20-ryhmässä päätettävien taloudellisten kysymysten seuranta ja niitä koskeva EU-kantojen valmistelu. Lisäksi ministeriön vastuulla ovat myös pohjoismainen taloudellinen yhteistyö sekä Pariisin klubi.

Yhteystiedot

 

 

Finanssineuvos

Kristina Sarjo

Puh. 0295530055

Lainsäädäntöneuvos

Seppo Tanninen
Puh. 02955 30224

Finanssineuvos

Anne af Ursin
Puh. 02955 30058

Finanssineuvos

Arto Eno
Puh. 02955 30072

Neuvotteleva virkamies 

Minna Aaltonen
Puh. 02955 30325

Neuvotteleva virkamies (vv)

Joanna Tikkanen
Puh. 02955 30099

Erityisasiantuntija (vv)

Tuuli Juurikkala
Puh. 02955 30051

Erityisasiantuntija

Minna Nikitin
Puh. 02955 30490

Finanssiasiantuntija

Jouni Sinivuori
Puh. 02955 30463

Finanssiasiantuntija

Eeli Jaakkola
Puh. 02955 30160

Erityisasiantuntija

Matias Partanen
Puh. 02955 30229 

Assistentti

Päivi Jääskeläinen
Puh. 02955 30202

 

   

Assistentti

Lidia Hänninen
Puh. 02955 30043

 

   

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: [email protected]

(vv) = virkavapaalla