Projektet för att reformera centralförvaltningen

Det viktigaste målet för projekthelheten för reformering av centralförvaltningen är att stödja verkställandet av och genomslagningen hos regeringens strategiska vision inom den offentliga förvaltningen och i samhället.

Reformen består av fem delområden:

  1. Parlamentarisk kommitté
  2. Reformeringen av den högsta tjänstemannaledningen
  3. Ämbetsverksreformen inom centralförvaltningen
  4. Styrsystemsprojektet
  5. Grundandet av statsrådets gemensamma förvaltningsenhet

Finansministeriet svarar för centralförvaltningsprojektet i sin helhet. Ministeriets beredningsansvar omfattar den parlamentariska kommittén, reformeringen av den högsta tjänstemannaledningen, ämbetsverksreformen inom centralförvaltningen samt styrsystemsprojektet. Statsrådets kansli svarar för grundandet av statsrådets förvaltningsenhet.

Centralförvaltningsreformen framskrider (Pressmeddelande 30.1.2014)

Ordförandena för regeringspartierna stakade ut målsättningarna för reformeringen av statens centralförvaltning (Pressmeddelande 11.11.2013)

Broschyren Fungerande och samarbetande förvaltning
Beslut om tillsättande