Ecofin ja euroryhmä

Ecofin

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto eli Ecofin (Economic and Financial Affairs Council) käsittelee Euroopan unionin talousasioita. Neuvostoon kuuluvat EU:n jäsenmaiden talous- ja rahoitusasioista vastaavat ministerit. Suomen edustaja Ecofin-neuvostossa on valtiovarainministeri.

Poikkeuksen muodostavat kokoukset, joihin Ecofin kokoontuu erikseen käsittelemään Euroopan unionin talousarviota. Tällöin neuvoston kokoukseen osallistuvat ne ministerit, jotka kussakin maassa vastaavat EU:n talousarviosta.

Ecofin-neuvostossa ministerit käsittelevät EU:n jäsenvaltioiden

  • talouspolitiikan koordinointia
  • talouden valvontaa
  • budjettipolitiikkaa
  • julkisen talouden kehitystä
  • rahoitusmarkkinoita
  • taloudellisia suhteita EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Ecofin tekee päätöksensä yleensä määräenemmistöllä joko Euroopan parlamenttia kuullen tai yhdessä Euroopan parlamentin kanssa yhteispäätösmenettelyllä. Yhteispäätösmenettelyä käytetään muun muassa, kun hyväksytään Euroopan unionin vuosittainen talousarvio. Verotukseen liittyvät päätökset edellyttävät yksimielisyyttä. Euroon kuulumattomat maat eivät osallistu euroa koskeviin äänestyksiin.

Ecofin-neuvosto kokoontuu yleensä kerran kuukaudessa. Ecofin on yksi useimmin kokoontuvista neuvoston kokoonpanoista.

EU:n neuvosto

Euroryhmä

Euroryhmään kuuluvat ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, joiden valuutta on euro. Euroryhmä koordinoi euroalueen talouspolitiikkaa.

Euroryhmän kokouksiin osallistuvat euromaiden valtiovarainministereiden lisäksi EU:n talouskomissaari ja Euroopan keskuspankin pääjohtaja. Virallisesti euroryhmä ei ole EU:n päätöksentekoelin eikä se kuulu neuvoston kokoonpanoihin.

Euroryhmä kokoontuu noin kerran kuukaudessa, yleensä talous- ja rahoitusasioiden neuvostoa (Ecofin) edeltävänä päivänä. Euroryhmän pääministerit tai presidentit kokoontuvat vähintään kahdesti vuodessa euroalueen huippukokoukseen Brysseliin.

Euroryhmä

Yhteystiedot

Susanna Ikonen, finanssineuvos 
valtiovarainministeriö, EU-sihteeristö Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto  0295530049  

Ajankohtaista Ecofinistä ja euroryhmästä