Hoppa till innehåll
Media

EU-ministerutskottet drog upp riktlinjer för toppmöten i Porto

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 5.5.2021 11.25 | Publicerad på svenska 5.5.2021 kl. 18.28
Pressmeddelande 282/2021

Vid sitt möte onsdagen den 5 maj fastställde EU-ministerutskottet Finlands ståndpunkter inför det sociala toppmötet, det informella mötet mellan Europeiska rådets medlemmar och mötet mellan EU-ländernas och Indiens stats- och regeringschefer. Mötena ordnas i Porto den 7 och den 8 maj.

Vid sitt informella möte lördagen den 8 maj ska Europeiska rådets medlemmar fokusera på sociala frågor. Mötet antar en Portodeklaration med detta tema. Finland anser att återhämtningen efter coronapandemin, den gröna och digitala omställningen samt anpassningen till förändringar i befolkningsstrukturen inte lyckas utan en stark social dimension och satsningar på sysselsättning, kunnande och social delaktighet. Handlingsplanen för den europeiska pelaren för sociala rättigheter är en nödvändig komplettering till den europeiska gröna given, och ett fullständigt genomförande av den är väsentligt för stärkandet av den sociala dimensionen, för ett rättvist arbetsliv och för en fungerande inre marknad. Medlemsländerna har organiserat sin social-, sysselsättnings-, hälso- och utbildningspolitik på olika sätt och enligt olika principer, och detta bör tas som utgångspunkt även i framtiden.

Teman för stats- och regeringschefernas informella middag fredagen den 7 maj är enligt förhandsuppgifter EU:s gemensamma insatser under coronapandemin samt mötet mellan EU-ländernas och Indiens stats- och regeringschefer följande dag.

Lördagen den 8 maj samlas EU-ländernas och Indiens stats- och regeringschefer, det vill säga Indiens premiärminister Narendra Modi och Europeiska rådets medlemmar, till ett gemensamt möte. Indiens premiärminister deltar via videolänk på grund av det försämrade coronaläget i Indien. Syftet med mötet är att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Indien och att främja genomförandet av resultaten av det toppmöte mellan EU och Indien som hölls i juli 2020.

På dagordningen står samarbetet kring följande teman:
•    covid-19-pandemin och global hälsosäkerhet
•    grön tillväxt, klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald
•    handelsekonomiska frågor, teknologi och förbindelsepolitik
•    utrikes- och säkerhetspolitik, regelbaserat multilateralt samarbete.

Finland ser det som viktigt att ordna ett möte mellan stats- och regeringscheferna för att stärka partnerskapet mellan EU och Indien.

EU-ministerutskottet fastställde också Finlands ståndpunkter inför följande möten:
•    utrikesrådet den 10 maj
•    allmänna rådet den 11 maj.

Utrikesministrarna ska diskutera de transatlantiska förbindelserna och västra Balkan. Dessutom för de en informell diskussion med Förenta staternas klimatambassadör John Kerry.
Allmänna rådet får en lägesrapport om EU:s gemensamma insatser under coronapandemin och om konferensen om Europas framtid, som inleds på Europadagen den 9 maj. Rådet ska också diskutera dagordningen för det extra möte i Europeiska rådet som hålls den 25 maj.

Ytterligare information: Jari Luoto, statsministerns understatssekreterare för Europafrågor, tfn 050 468 5949; Tuulia Pitkänen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 0295 160 231; Kare Halonen, statssekreterare för EU-ärenden, tfn 0295 160 319; och Anne Sjöholm, kommunikationschef för EU-ärenden, tfn 040 537 0733, statsrådets kansli