Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU:s undervisnings- och finansministrar för första gången i gemensamt rådsmöte.

FinansministerietUndervisnings- och kulturministeriet
6.11.2019 14.58
Pressmeddelande

Finland ordnar som första EU-ordförandeland ett gemensamt rådsmöte om ekonomi och utbildning i Bryssel fredagen den 8 november. Syftet med mötet är att föra en diskussion om utbildningens roll för att möjliggöra välfärd och hållbar tillväxt. Finland representeras av finansminister Mika Lintilä och undervisningsminister Li Andersson.

EU-ländernas finansministrar och undervisningsministrar ska diskutera betydelsen och nyttan av utbildning och mänskligt kapital. Perspektivet handlar om  produktiviteten och en hållbar ekonomisk tillväxt samt om att bygga ett mer jämlikt samhälle. Teman för diskussionen är:

  • Vilka politiska åtgärder främjar bäst effektivitet, genomslagskraft och jämställdhet på utbildningsområdet?
  • Hur eftersträvas högklassiga inlärningsresultat, en hög utbildningsnivå och  en jämlik utbildning?
  • Vilken roll ska EU-samarbetet ha i framtiden när det gäller att höja utbildningens höga kvalitet?

” Utbildningen bör i högre grad betraktas som en investering i stället för en utgiftspost. En högklassig utbildning är ett av de effektivaste sätten att stärka välfärden och bygga ett mer jämlikt samhälle. Investeringar i utbildning är ett strategiskt val som är livsviktigt för Europa”, säger minister Andersson.

”Finansministrarnas arbete fokuserar på hållbar ekonomisk tillväxt, produktivitet och investeringar. En högklassig utbildning och livslångt lärande erbjuder lösningar på  de utmaningar som hela EU står inför ", säger minister Lintilä.

Det gemensamma rådsmötet ingår i Finlands EU-ordförandeskapsprogram. Det finns inga frågor som ska avgöras under mötet, utan ministrarna diskuterar ämnet.

Därtill ingår inledningar av Sveriges och Portugals finansministrar samt av Nederländernas och Sloveniens undervisningsministrar.

Ytterligare upplysningar:
Finansrådet Martti Salmi, finansministeriet, tfn 0400 510 304, martti.salmi (at) vm.fi
Undervisningsrådet Minna Polvinen, undervisnings - och kulturministeriet, tfn 02953 30262, minna.polvinen(at)minedu.fi

Ministerien yhteinen ennakkovideo (Youtube)

Allmänbildande utbildning Li Andersson Mika Lintilä Utbildning Yrkesutbildning