Hoppa till innehåll
Media

Fyra miljoner euro i coronaunderstöd för grundläggande konstundervisning

undervisnings- och kulturministeriet
Utgivningsdatum 29.6.2021 13.37
Pressmeddelande

Forsknings- och kulturminister Antti Kurvinen har beviljat 74 huvudmän för grundläggande konstundervisning totalt fyra miljoner euro i understöd som ingår i coronastödpaketet. Understöden är avsedda att stödja kontinuiteten i den grundläggande konstundervisningen och stärka förutsättningarna att ordna grundläggande konstundervisning.

Understöd beviljas för behov av tilläggsfinansiering till följd av coronapandemin till huvudmän för grundläggande konstundervisning (t.ex. registrerad sammanslutning eller stiftelse) som inte får statsandel per undervisningstimme för driftskostnaderna för läroanstalten i fråga.

- På grund av den utdragna coronapandemin prövas i synnerhet barns och ungas ork, och underskottet i lärandet syns också i den grundläggande konstundervisningen. Hobbyer har en enorm betydelse i barns och ungas liv, och därför är det viktigt att vi ser till att hobbyverksamheten kan fortsätta under coronakrisen och efter den, säger minister Antti Kurvinen.

- Av ansökningarna framgår hur viktigt det anses att eleverna engageras att fortsätta med sin hobby samt att det blir möjligt att återvända till normal verksamhet så snart som möjligt. Å andra sidan kommer de nya verksamhetsmodeller och undervisningssätt som utvecklats under pandemin att användas i undervisningen i tillämpliga delar även i fortsättningen, säger Kurvinen.

Det finns ca 435 läroanstalter för grundläggande konstundervisning i Finland. Av dessa är ca 40 procent privata läroanstalter som inte omfattas av statsandelen per undervisningstimme. Grundläggande konstundervisning ges inom musik, dans, bildkonst, mediekonst, cirkuskonst, ordkonst, arkitektur, teater och hantverk.

Ungefär hälften av läroanstalterna täcker över en tredjedel av sin budget med elevavgifter. Annan avgiftsbelagd verksamhet som ordnas utöver den grundläggande konstundervisningen ordnas av 70 procent av läroanstalterna (kurser, utbildningar, klubbverksamhet i skolorna).

Understöd till huvudmän för grundläggande konstundervisning för behov av tilläggsfinansiering till följd av coronapandemin

Mer information:

kulturrådet Hanna Koskimies, tfn 0295 330 048 (29.6. och fr.o.m. den 16 augusti) 

kulturrådet Päivi Salonen, tfn 0295 330 281 (30.6-12.7.)