Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Miljöministeriet beviljar 2,83 miljoner euro i understöd till organisationer och miljövård

miljöministeriet
Utgivningsdatum 15.4.2021 12.45
Pressmeddelande

Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 2,83 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning för arbete som bedrivs av miljöorganisationer och organisationer inom bostads- och byggbranschen samt för miljövårdsprojekt.

Organisationsunderstöd beviljas 33 sammanslutningar, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupplysning samt för miljövård och avfallshantering i skärgården. Mest understöd får Håll Skärgården Ren – Pidä Saaristo Siistinä rf, Finlands naturskyddsförbund rf, Natur och Miljö rf samt Vuokralaiset VKL ry.

År 2021 har det reserverats ett anslag på sammanlagt 2 830 000 euro för understöd till organisationer och miljövård. I anslaget ingår ett belopp på 700 000 euro som riksdagen lade till i samband med utskottsbehandlingen, varav 500 000 euro anvisas för anskaffning av ett fartyg för Håll Skärgården Ren – Pidä Saaristo Siistinä rf, 100 000 euro till Suomen Metsästäjäliitto – Finlands Jägarförbund ry för restaurering av fågelvatten och 100 000 euro till Föreningen för miljöfostran FEE Suomi rf. Som helhet betraktat är det anslag som reserverats för understöden 600 000 euro större än 2020.

”Det arbete som görs inom organisationerna är oersättligt för bevarandet av den biologiska mångfalden i Finland. Jag är glad över att man har kunnat öka beloppet på det understöd som beviljas och att det går till så många bra användningsändamål”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Utöver det anslag som reserverats för innevarande år kommer man i samband med fördelningen av understöd även att omfördela de understöd som inte använts 2019–2020 och som har återbetalats till miljöministeriet. Dessa understöd omfördelas till de organisationer som beviljades understöd 2019 och 2020.

Det anslag som beviljas under momentet ”Understöd till organisationer och miljövård” inom miljöministeriets förvaltningsområde används för att stödja det riksomfattande miljöorganisationsarbetet, riksomfattande organisationer inom bostads- och byggbranschen, projekt för miljöfostran och miljöupplysning samt verksamhet som främjar miljövården i skärgården och avfallshanteringen i skärgårds- och fjällområden.

Ytterligare information

Tiina Kotonen-Pekkanen
specialsakkunnig
miljöministeriet
0295 250 0087
[email protected]