Hoppa till innehåll
Media

Lyckad insamling av nådeårsvapen vid Österbottens polisinrättning

Utgivningsdatum 13.7.2021 13.51
Nyhet

Under tiden 20-24.4.2021 ordnade polisinrättningen i Österbotten insamling av så kallade nådeårsvapen. Insamlingen ordnades på Södra-Östebottens område. Under insamlingen mottog polisen över 300 skjutvapen och 2000 kg patroner.

I samarbete med personal från försvarsmakten samlade polisen in skjutvapen, skjutvapenpatroner, civila sprängmedel med tillhörande tillbehör, samt militära sprängämnen som privata personer haft i sin besittning. Förutom från Södra-Österbotten, mottog polisen även anmälningar från Mellersta-Österbottens område och kust-Österbotten. På grund av den stora mängden skjutvapen som skulle samlas in, kunde insamlingen avslutas först i slutet av juni.

Resultat från nåderårsinsamlingen 2021 vid polisinrättningen i Österbotten:

- skjutvapen 320 st, varav olovliga skjutvapen 162 st
- patroner, fyrverkeripjäser, samt nödraketer, totalt ca 2000 kg
- civila sprängmedel 100 kg
- stubintråd och eltändare, ca 2000 st
 - militära sprängmedel, samt delar av dessa 100 st
- krut 30 kg

Ur polisens synvinkel förlöpte nådeårsinsamlingen tryggt och slutresultatet var gott. Polisen tackar allmänheten för att aktivt ha deltagit i insamlingen. Polisinrättningen riktar också ett stort tack till försvarsmakten, vars olika enheter stödde insamlingen. 
 

Mellersta Österbotten Nyheter Polisinrättningen i Österbotten Södra Österbotten Tillståndtjänst Österbotten