Hoppa till innehåll
Media

Remissbehandling
Ändringar i skattebasen för avfallsskattelagen

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.6.2022 12.48
Pressmeddelande

Målet med revideringen av avfallsskattelagen är att utvidga skattebasen för avfallsskatten. Skattebasen ska utvidgas till avfallstyper, som det konstaterats finnas nyttoanvändning för. Regeringspropositionen, som nu är på remiss, kan kommenteras i tjänsten Utlåtande.fi fram till den 12 augusti.

Avfallsskatt betalas för avfall som förs till en avstjälpningsplats. Genom beskattningen vill man öka återvinning av avfall och minska deponering på avstjälpningsplats. Enligt propositionen ska grönlutslam samt det gipsavfall som uppkommer vid byggande och rivning börja omfattas av avfallsskatt. För närvarande omfattas grönlutslam och gipsavfall inte av skatten, men det har konstaterats finnas nyttoanvändning för dem.  

En utvidgning av skattebasen beräknas öka mängden skattepliktigt avfall med cirka 85 000 ton per år. 
Med utgångspunkt i den gällande skattenivån för avfallsskatt resulterar en utvidgning i att skatteintäkterna ökar med cirka 6 miljoner euro per år. 

Målet med propositionen är dessutom att bibehålla nivån på avfallsskattens miljöstyrning. Samtidigt görs en inflationsjustering av skattenivån. Enligt propositionen höjs avfallsskatten som betalas för avfall som förs till en avstjälpningsplats från 70 euro till 80 euro per ton avfall.

De föreslagna ändringarna ökar avfallsskatteintäkterna med totalt cirka 8 miljoner euro per år.

Finansministeriet skickade förslaget på remiss den 22 juni. Remisstiden går ut den 12 augusti. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2023.

Mer information:
Krista Sinisalo, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30248, krista.sinisalo(at)gov.fi (på plats till 1.7.)
Jenni Oksanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30577, jenni.oksanen(at)gov.fi (på plats from 2.8.)