Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Anna-Maija Karjalainen utnämnd till IKT-direktör

Finansministeriet
26.5.2016 13.47
Pressmeddelande

Den 26 maj utnämnde statsrådet diplomingenjören Anna-Maija Karjalainen till tjänsten som finansministeriets IKT-direktör från och med den 1 juli 2016 för en femårsperiod.

IKT-direktören leder den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning vid finansministeriet.

Avdelningen ansvarar för den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, elektroniska tjänster och allmän utveckling av datalager samt för styrningen av statsförvaltningens informationsförvaltning och samordningen av utvecklingsprojekt. Avdelningen främjar informationsförvaltningssamarbetet mellan staten och kommunerna samt utvecklar funktionsmässiga och tekniska lösningar och metoder. Den ansvarar också för den allmänna utvecklingen av den offentliga förvaltningens datasäkerhet och styrningen av statsförvaltningens datasäkerhet.

Anna-Maija Karjalainen har verkat som finansministeriets IKT-direktör sedan april 2014.

– Jag är glad för att jag får fortsätta leda IKT-arbetet och digitaliseringen i samarbete med ministeriets kunniga experter. Våra viktigaste uppgifter är att i enlighet med regeringsprogrammet digitalisera våra tjänster och bygga upp den nationella servicearkitektur som möjliggör detta. Vår nya stora utmaning är att i samarbete med hela statsförvaltningen bygga upp de digitala strukturer, den lagstiftning och de riktlinjer som landskaps-, social- och hälsovårdsreformen förutsätter. Data- och cybersäkerheten har också fått en allt viktigare roll inom IKT-direktörens verksamhetsfält.

Innan detta uppdrag var Karjalainen chef för statens IT-servicecentral 2009–2014. Hon har erfarenhet av olika chefsuppdrag inom IKT-branchen, både den offentliga och den privata sektorn, under 20 års tid.

Ytterligare information:

överdirektör Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, tfn 02955 30141, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Offentliga förvaltningens ICT