Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp ska utreda källbeskattningen av utdelning och beskattningen av vinster från fastighetsinvesteringar

Finansministeriet
18.6.2020 9.41
Pressmeddelande

En expertgrupp utreder möjligheterna att täta skattebasen. Arbetet baserar sig på regeringsprogrammet.

Arbetsgruppen har till uppgift att i enlighet med regeringsprogrammet utreda om det är möjligt att i fråga om samfund som är befriade från skatt på utdelning ta i bruk en källskatt på fem procent på utdelning. Arbetsgruppen utreder dessutom om det är möjligt att ta ut en skälig skatt på de vinster som utländska fonder och andra skattefria samfund får på fastighetsinvesteringar.

Arbetsgruppen beaktar EU-rätten, skatteavtalen och konsekvenserna för olika aktörer i Finland, i synnerhet allmännyttiga samfund.

En tät skattebas och låga skattesatser främjar den ekonomiska tillväxten

En intensifiering av skattebasen är enligt regeringsprogrammet särskilt viktig i en global ekonomi där kassaflödena överskrider de nationella gränserna. En tät skattebas möjliggör låga skattesatser och en jämlik beskattning, vilket främjar företagsverksamhet, sysselsättning, tillväxt och välfärd.

Arbetsgruppen består av representanter för finansministeriet, Skatteförvaltningen, universitetsvärlden och finansbranschen. Mandatperioden löper ut vid utgången av maj 2021. Arbetsgruppen strävar dock efter att de preliminära slutsatserna ska vara tillgängliga senast i mars.

Ytterligare information:

Tarja Järvinen, lagstiftningsråd, arbetsgruppens ordförande, tfn 02955 30089, tarja.jarvinen(at)vm.fi

Jaana Mikkola, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30665, jaana.mikkola(at)vm.fi