Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Möjligt att rapportera anonymt om misstänkta överträdelser på värdepappersmarknaden

Finansministeriet
28.2.2017 8.15
Nyhet

Vem som helst kan rapportera om misstänkta överträdelser på värdepappersmarknaden till Finansinspektionen. Rapporter kan även lämnas anonymt via en tipskanal (så kallad whistleblowing-kanal).

Syftet med rapporteringskanalen är att främja avslöjandet av överträdelser. Rapporter kan lämnas såväl av yrkespersoner inom finansbranschen som av gemene man. Rapporteringströskeln sänks av att misstankar kan anmälas även anonymt.

Rapporterare och föremålen för rapporter bör skyddas

Finansinspektionen och arbetarskyddsmyndigheterna ska införa förfaranden som garanterar skydd för personer som är anställda i arbetsavtalsförhållande och som rapporterar misstänkt missbruk till Finansinspektionen. Samma gäller för dem som anklagas för sådana överträdelser.

Syftet med förfarandena är att skydda mot repressalier, diskriminering och andra former av orättvis behandling.

Stödjer bekämpningen av ekonomisk brottslighet

Tipskanalen baserar sig på lagen om Finansinspektionen. Finansministeriets förordning, som innehåller noggrannare bestämmelser om rapporteringen och mottagningen av rapporter samt om förfarandena för att skydda personer, träder i kraft i början av mars. Den nationella lagstiftningen baserar sig på EU-lagstiftningen om marknadsmissbruk.

Förebyggandet av ekonomisk brottslighet och effektiviseringen av brottsbekämpningen hör till regeringens strategi för bekämpning av ekonomiska brott och grå ekonomi. Tipskanalen spelar en viktig roll vid bekämpningen av överträdelser på finansmarknaden.

”Vi måste ha nolltolerans för grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Den tekniska utvecklingen möjliggör nya sätt att effektivisera myndigheternas verksamhet när det gäller att undanröja ekonomisk brottslighet,” säger finansminister Petteri Orpo.

Finansministeriets förordning

Ytterligare information:

Janne Häyrynen, Lagstiftningsråd, tfn 02955 30346, janne.hayrynen(at)vm.fi
Armi Taipale, lagstiftningsråd, tfn 02955 30399, armi.taipale(at)vm.fi