Hoppa till innehåll
Media

Skattenedsättningen för taxibilar slopas stegvis

finansministeriet
Utgivningsdatum 17.5.2018 13.37
Nyhet

Den nuvarande bilskattenedsättningen på 4 800 euro för taxibilar slopas före juli 2022.

Bilskatteförmånen sjunker i tre steg. Under perioden 1.7.2018–30.6.2019 är skatteförmånsbeloppet för ett fordon som genomgår en första registrering för taxitrafik högst 3 000 euro, under perioden 1.7.2019–30.6.2020 är beloppet 2 400 euro och under perioden 1.7.2020–30.6.2022 är beloppet 1 200 euro. Från juli 2022 beviljas inte längre någon skatteförmån.

Taxibilar som uppfyller kraven på tillgänglighet liksom också bilar som godkänts för skol- och dagvårdstransporter och har minst sex passagerarplatser blir helt befriade från bilskatt. Också i bilskatteförmånen för husbilar görs det ändringar. Viktgränsen för en husbil som är befriad från bilskatt höjs till 2 500 kg.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018. Ändringen sammanhänger med att lagen om transportservice, som i omfattande grad förnyar regleringen av taxitrafiken, träder i kraft.

Taxiföretagare som har ett taxitillstånd i överensstämmelse med den nuvarande lagen om taxitrafik kan fortsättningsvis förvärva en taxibil med den nuvarande skatteförmånen på 4 800 euro, om bilen registreras innan den nya lagen träder i kraft.

Ytterligare information:

Markus Teräväinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30719, markus.teravainen(at)vm.fi