Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Bekanta dig med utlåtandena om bekämpning av olaglig handel med kulturföremål

Finansministeriet
21.9.2020 14.20
Pressmeddelande

Finansministeriet begärde den 27 augusti utlåtanden om ändring av tullagen.

Remisstiden löpte ut den 18 september.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Upi Talsi, tfn 029 5530 868, upi.talsi(at)vm.fi