Hoppa till innehåll
Media

Bokslutsuppgifterna för välfärdsområdena fastställdes

finansministeriet
Utgivningsdatum 15.7.2021 14.11
Pressmeddelande

Statsrådet utfärdade torsdagen den 15 juli 2021 en förordning om de uppgifter som ska ingå i välfärdsområdets bokslut. Genom förordningen utfärdas bestämmelser om scheman för välfärdsområdets bokslutskalkyler och om noterna till bokslutet. I förordningen fastställs dessutom det huvudsakliga innehållet i halvårs- och kvartalsrapporter som ska upprättas under räkenskapsperioden.

De uppgifter som ska presenteras i välfärdsområdets bokslut motsvarar i stor utsträckning kommunernas bokslutsuppgifter. Innehållet i bokslutskalkylerna och noterna tar dock i beaktande  karaktären hos och finansieringsmodellen för välfärdsområdenas verksamhet. 

Närmare anvisningar om innehållet posterna i balans- och resultaträkningen, verksamhetsberättelsen, noterna till bokslutet och rapporteringen under räkenskapsperioden samt tillämpningen av de allmänna bokslutsprinciperna ges av bokföringsnämndens sektion för välfärdsområden och kommuner.

Förordningen träder i kraft den 1 augusti 2021 och den tillämpas första gången på ekonomiska uppgifter för 2021. Det temporära beredningsorganet för välfärdsområdet iakttar förordningen till den del det har uppgifter som ska rapporteras.

Ytterligare information:
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)vm.fi

De tjänstemän vid finansministeriets kommun- och regionförvaltningsavdelning som ansvarar för social- och hälsovårdsreformen nås under sommaren på e-postadressen vm.sote(a)vm.fi.