Hoppa till innehåll
Media

Budgetpropositionen för 2020 överlämnad

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.10.2019 12.07
Pressmeddelande
Budgetböckerna 2020.

Statsrådet överlämnade regeringens proposition om statsbudgeten för 2020 till riksdagen.

I budgetpropositionen beräknas inkomsterna uppgå till 55,6 miljarder euro, medan anslagen föreslås uppgå till 57,6 miljarder euro. Budgetproposition uppvisar ett underskott på 2,0 miljarder euro. Det centrala innehållet i propositionen har sammanfattats i Budgetöversikten.

Statsrådet överlämnade även regeringens förslag till en tredje tilläggsbudget för 2019 till riksdagen. I tilläggsbudgeten föreslås att kommunerna kompenseras med en engångsersättning på 237 miljoner euro redan år 2019 för att undvika att nedskärningen av semesterpenningen enligt konkurrenskraftsavtalet beaktas två gånger vid justeringen av kostnadsfördelningen. Utbetalningen av kompensationen, som ursprungligen skulle ske år 2020, tidigareläggs så att kommunalskatteintäkterna som är lägre än vanligt på grund av skattekortsreformen och diverse andra faktorer ska kunna utjämnas. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås dessutom att de beräknade skatteinkomsterna sänks med 443 miljoner euro.

Statsrådet beslutade också om planen för de offentliga finanserna 2020–2023.

Därutöver godkände statsrådet stabilitetsprogrammet och den preliminära budgetplan som Finland tillställer EU. Dessa dokument har ett samband med samordnandet av EU:s ekonomiska politik.

Budgetpropositionen 2020

Budgetöversikt 2020

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till tredje tilläggsbudgeten för 2019

Planen för de offentliga finanserna för 2020–2023 (inklusive stabilitetsprogrammet och utkastet till en budgetplan)

Bakgrundsinformation om europeiska planeringsterminen och den gemensamma budgetperioden

Allt budgetmaterial på statsrådets webbplats (statsradet.fi)

Ytterligare information:

Annika Klimenko, budgetråd, biträdande budgetchef (budgetpropositionen och planen för de offentliga finanserna), tfn 02955 30180, annika.klimenko(at)vm.fi

Marketta Henriksson, finansråd (stabilitetsprogrammet), tfn 0295 530 441, [email protected]