Hoppa till innehåll
Media

Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism antog ett uttalande om utveckling av verksamheten

finansministeriet
Utgivningsdatum 22.4.2022 9.27
Pressmeddelande
Bundet rep på pollarhamn

Den globala arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism Financial Action Task Force (FATF) höll ett ministermöte i Washington torsdagen den 21 april. Understatssekreterare Leena Mörttinen från finansministeriet representerade Finland.

Vid mötet godkände ministrarna ett uttalande där man lyfter fram de prioriteringar och mål som arbetsgruppen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism kommer att koncentrera sig på under de kommande två åren. 

I uttalandet godkänner medlemsstaterna arbetsgruppens strategiska prioriteringar och en plan för finansiering av verksamheten. Uttalandet kan läsas på FATF:s webbplats.

"Medlemskapet i FATF är en betydande sak för Finland. Som medlem kan vi direkt påverka arbetsgruppens globala standarder för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism”, konstaterar finansminister Annika Saarikko.

Financial Action Task Force (FATF), som grundades 1989, är en mellanstatlig samarbetsgrupp som utvecklar globala standarder för förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism samt av spridning av massförstörelsevapen. 39 stater och regionala organisationer är medlemmar i FATF, bland annat Europeiska kommissionen. Det finns tiotals partnerskapsmedlemmar och observatörer runt om i världen, däribland Världsbanken och Internationella valutafonden. Finland har varit medlem sedan 1991.

Kärnan i FATF:s verksamhet utgörs av 40 rekommendationer som medlemmarna förbundit sig att följa. FATF följer upp hur medlemmarna genomför rekommendationerna bland annat genom att göra kollegiala utvärderingar.


Mer information:

Maarit Pihkala, lagstiftningsråd, finansministeriet, tfn 02955 30310, maarit.pihkala(at)gov.fi