Hoppa till innehåll
Media

Digitaliseringen möjliggör mycket - utvecklarteam belönades för digital vägvisning

finansministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2017 13.00
Nyhet

Våren 2017 ordnades Vägvisartävlingen där man lyfte fram fördomsfria utvecklarteam för gott digitaliseringsarbete. Segrarna och de team som fick hedersomnämningar belönades med diplomer den 14 november i Ständerhuset.

Försvunna personer hittas snabbare tack vare digitalisering

Polisstationen i Lapplands RPAS-projekt (obemannad luftfartygsverksamhet) vann Suomidigis vägvisartävling.

”Vårt projekt går ut på att utnyttja RPAS-maskiner, dvs. drönare vid spaningen genast efter att en anmälan om försvinnande gjorts. De digitaliseringsprinciper som framhävdes inom vårt projekt var utvecklandet av kundorienterade tjänster, skapandet av lättanvända och säkra tjänster samt  snabb producering av mervärde åt kunden”, berättar teamchefen, överkonstapeln Jari Seppälä från polisstationen i Lappland.

RPAS-verksamheten som är möjlig tack vare digitalisering förbättrar möjligheterna att hitta en försvunnen person redan under det s.k. närsöket, vilket sker inom ca 300-500 från stället där personen försvunnit. Största delen av de försvunna hittas inom närsöksområdet.

”Vi utvecklar vår verksamhet mot snabb och effektiv inledning av åtgärderna, vilket maximerar möjligheterna att hitta och rädda den försvunne”, konstaterar Seppälä.

Digital planeringen av arbetspassen inom förskoleverksamheten och förmedling av viltinformation

Liperi kommuns timbaserade betalsystem inom förskoleverksamheten, som gör det möjligt att planera arbetspassen så effektivt som möjligt med tanke på barnens intressen, fick priset för andra plats. Finlands viltcentrals Oma riista -tjänst, med vars hjälp jägarna kan förmedla viltinformation på plats med hjälp av smarttelefoner, och som minimerar myndigheternas administrativa börda, kom på tredje plats.

Migri.fi-reformen, [email protected] stödboendet för utvecklingsstörda och Helsingfors stads IKT-utvecklingsmetoder Kehmet fick hedersomnämningar för sitt värdefulla arbete.

Digitaliseringsarbetet håller hög kvalitet i Finland

Tävlingen lyfte fram goda exempel på och framgångar inom digitaliseringsarbetet, och målet var även att uppmuntra andra till att digitalisera sina tjänster och förfaranden.

”De eftersträvade användarvänliga digitala tjänsterna uppkommer inte av sig själva. Det krävs mod för att ändra på handlingssätten. Med Vägvisartävlingen vill vi ge erkänsla till föregångarna inom digitaliseringen”, säger digitaliseringsansvarande kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som deltog i prisevenemanget. Vehviläinen ledde utvärderingsjuryn.

Exempelbeskrivningarna av tävlarna som deltog i vägvisartävlingen har införts i Suomidigi.fi, som en del av handboken i digitalisering, som betjänar alla som deltar i utvecklandet av den offentliga förvaltningen genom att tillhandahålla verktyg som visat sig vara goda, bästa praxis och konkreta verksamhetsanvisningar för de olika skedena inom utvecklingsprojekt. Verksamhetsutvecklarna kan med hjälp av handboken på ett enkelt sätt bekanta sig med hur andra organisationer genomfört digiprinciperna och hurdana utmaningar man mött under projektens gång.

Ytterligare information:

Vägvisarna-tävlingen i Suomidigi.fi

Utnyttjandet av digitalisering vid sökandet av en försvunnen person belönades i tävlingen Suunnannäyttäjät (pressmeddelande 16.6.2017)

Aleksi Kopponen, specialsakkunnig, aleksi.kopponen(at)vm.fi, puh. 050 592 6457
Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tuomas.vanhanen(at)vm.fi, puh. 02955 30216,

Utvecklarteamen:

  • Chefen för Polisen i lapplands MSO (Mananging Search Operations ) -sökteam: överkonstapel Jari Seppälä, jari.seppala(at)poliisi.fi
  • Liperi kommuns förskolepedagogikteam: välfärdsansvarig Sirkka Korhonen, sirkka.korhonen(at)liperi.fi, tfn 040 766 0940
  • Finlands Viltcentrals utvecklarteam för Oma riista-tjänsten: projektchef Ville Hokkanen, ville.hokkanen(at)riista.fi, tfn 029 431 2302
  • Kehmet-teamet: programchef Ilkka Kautto, ilkka.kautto(at)hel.fi, tfn 040 637 6649
  • Migri.fi-reformeringsteamet: kommunikationsplanerare Eini Perttilä, eini.perttila(at)migri.fi, tfn 0295 419 352
  • Verkkopotku-teamet: utvecklingschef Elise Majander, verkkopotku(at)gmail.com, tfn 045 343 2666

Suomidigi sporrar och uppmuntrar sakkunniga till modig förnyelse och utmanar samtidigt utvecklarna inom den offentliga förvaltningen till att begrunda hur digiprinciperna kan förverkligas i praktiken. Suomidigi är en del av programmet Finland 100 år.