Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Delade åsikter om förslagen om utveckling av obligationsmarknaden

Finansministeriet
27.3.2017 11.19
Nyhet

Yttrandena om expertgruppens förslag fokuserar på skuldkonvertering i samband med företagssanering. Enligt förslaget ska obligationslån kunna omvandlas till aktier utan aktieägarens samtycke.

Arbetsgruppen lade fram två alternativa förslag till skuldkonvertering vid företagssanering. Båda alternativen fick både positiv och negativ respons.

Arbetsgruppen lade dessutom fram andra förslag till utveckling av obligationsmarknaden. Av dessa var förslaget till lagstiftning om ombud för obligationsinnehavare det mest betydande.

Finansministeriet fick sammanlagt 27 yttranden om arbetsgruppens förslag. Remisstiden gick ut den 10 mars.

Ministeriet har sänt lagutkastet om obligationsinnehavarnas rättigheter till rådet för bedömning av lagstiftningen. Beredningen av lagstiftningen om skuldkonvertering och gåvoutfästelse fortsätter under justitieministeriets ledning.

Sammandrag av yttranden (på finska)
Utlåtandena (Asiakirjat-mellanbladet)
Experter: Utveckling av obligationsmarknaderna stödjer tillväxt och sysselsättning (pressmeddelande 27.1)

Ytterligare information:

Ilkka Harju, lagstiftningsråd, tfn 02955 30215, ilkka.harju(at)vm.fi
Urpo Hautala, finansråd, tfn 02955 30276, urpo.hautala(at)vm.fi