Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Enighet om faciliteten för återhämtning och resiliens

6.10.2020 16.03 | Publicerad på svenska 7.10.2020 kl. 9.59
Pressmeddelande
Europa-talo

EU-ländernas finansministrar nådde samförstånd i frågan vid sitt videomöte tisdagen den 6 oktober. Formellt bekräftas överenskommelsen i slutet av veckan. Avsikten är att faciliteten ska vara tillgänglig i början av nästa år. Finansminister Matti Vanhanen företrädde Finland vid mötena.

Vid finansministrarnas informella videokonferens nåddes samförstånd om faciliteten för återhämtning och resiliens (RRF). Målet med faciliteten är att främja ekonomisk, social och regional sammanhållning i unionen. Målet är att förbättra medlemsstaternas resiliensförmåga, minska de sociala och ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen samt stödja en grön och digital övergång.

Rådet, Europaparlamentet och kommissionen kommer nu att förhandla om faciliteten för stöd till återhämtning och resiliens i ett trilogiskede.

- Nu är det viktigt att vi vänder blicken mot framtiden. I stället för att ifrågasätta berättigandet av den europeiska återhämtningen, måste man i varje medlemsstat utarbeta återhämtningsprogram som är förenliga med målen. Vid beredningen är det viktigt att säkerställa effektiv och resultatrik användning av medlen samt att de givna anvisningarna iakttas, säger finansminister Vanhanen.

Eurogruppen behandlade prioriteringarna för reformer och investeringar i euroområdet. Kommissionen kommer att ta hänsyn till denna diskussion när det gäller rekommendationerna för euroområdet, vilka kommer att offentliggöras i november, och prioriteringarna kommer också att styra utarbetandet av nationella återhämtningsplaner. 

Dessutom presenterade kommissionen ett omfattande paket för digital finansiering för ministrarna, och diskussionerna om paketet fortsätter. Finland understöder åtgärder som främjar tillgången till nya innovativa finansiella tjänster för företag och konsumenter. Regleringen ska i framtiden också omfatta nya digitala affärsformer. 

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, chef för EU-sekretariatet, tfn. 029 5530 441, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 5 530 533, fornamn.efternamn(at)vm.fi 

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. Uppgifterna inkluderar koordinering av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Finanspolitiken Matti Vanhanen