Hoppa till innehåll
Media

EU-kokoukset
Eurogruppen diskuterar euroområdets ekonomiska politik och euroländernas preliminära budgetplaner

finansministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2020 9.30
Pressmeddelande

Euroländernas finansministrar träffas vid en videokonferens onsdagen den 16 december. Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland.

Vid eurogruppens möte diskuterar ministrarna euroländernas preliminära budgetplaner för 2021 (Draft Budgetary Plans) och kommissionens bedömningar av dem från november. Enligt kommissionens bedömningar uppfyller samtliga euroländers preliminära budgetplaner kraven i den landspecifika rekommendationen om de offentliga finanserna, och de stöder ekonomin 2021. Eurogruppen godkänner ett uttalande om detta.

Eurogruppen diskuterar också det ekonomiska läget i euroområdet samt kommissionens rekommendation om euroområdets ekonomiska politik.  

Teman för eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, finansråd, chef för EU-sekretariatet, tfn. 0295530441, [email protected] 

Riikka Pakarinen, ministerns specialmedarbetare, tfn 029 5530 533, [email protected] 

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte t.ex. om lagstiftningen.

Finanspolitiken