Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Eurogruppen nådde enighet om skuldlättnader och nya utbetalningar till Grekland

Finansministeriet
25.5.2016 15.21 | Publicerad på svenska 26.5.2016 kl. 12.27
Nyhet
Alexander Stubb i eurogruppen 24.5.2016.
Foto: EU

Onsdagen den 25 maj nådde eurogruppen samförstånd om följande utbetalning till Grekland och om lindrade lånevillkor. Finland företräddes av finansminister Alexander Stubb.

Enligt eurogruppen har Grekland till stora delar genomfört de reformer som krävts av landet för att följande lån ska betalas ut. Efter eurogruppens föregående möte har det grekiska parlamentet bland annat godkänt reformer angående stabilisering av den offentliga ekonomin, kontroll av bankernas oreglerade fordringar och privatisering.

Eurogruppen nådde politiskt samförstånd om halvtidsöversynen av stödprogrammet. Innan halvtidsöversynen godkänns slutgiltigt bedömer en arbetsgrupp inom eurogruppen om åtgärderna i detalj motsvarar de villkor som ställts upp för Grekland.

Reformerna ska genomföras

Eurogruppen bekräftade att följande lånebetalning är 10,3 miljarder euro. Europeiska stabiliseringsmekanismen (ESM) betalar ut summan i flera delar. Grekland använder i främsta hand pengarna till att betala av på skulder som håller på att förfalla eller redan har förfallit.

Den första utbetalningen på 7,5 miljarder euro görs i juni efter att ESM:s styrelse fattat beslut om halvtidsöversynen. Resten av utbetalningarna görs efter sommaren när Grekland uppnått de etappmål som ställts upp.

Lånet är en del av Greklands tredje sparprogram, som eurogruppen enades om i augusti 2015. Grekland får lån av ESM på villkor att reformerna av landets ekonomi och förvaltning fortsätter. Programmets mål är att återskapa förutsättningarna för tillväxt och att stabilisera den offentliga ekonomin så snabbt som möjligt.

Skuldlättnader vid behov

Eurogruppen nådde politiskt samförstånd om lindrade lånevillkor. Eurogruppen bekräftade att en minskning av lånekapitalet är uteslutet.

Greklands lånevillkor kan lättas i faser om lättnaderna är nödvändiga för att stävja lånekostnaderna. Ett annat krav är att Grekland uppfyller villkoren i stödprogrammet och uppnår de primära överskottsmålen. Skuldlättnaderna består av flera olika åtgärder vars övergripande mål är att säkerställa att Grekland kan betala tillbaka sina lån till deras fulla belopp.

Skuldlättnaderna kan bland annat genomföras på följande sätt:

  • genom att balansera återbetalningen av lån till europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) genom att ändra lånetiden (görs efter den första halvtidsöversynen)
  • genom att omarbeta villkoren för EFSF-lånen: förlänga den vägda genomsnittliga lånetiden, omfördela avbetalningarna och sätta ett tak för räntebetalningen och kapitalisera den överstigande delen (behovet bedöms när programmet avslutas)
  • genom att delvis ersätta gamla programlån med nya ESM-lån inom ramarna för det nuvarande programmet (behovet utvärderas när programmet avslutas)
  • genom att återbörda vinsterna av den grekiska statens skuldbrev som innehas av euroländernas nationella centralbanker till den grekiska staten, så kallade ANFA- och SMP-vinster (överföringen till ESM:s spärrkonto börjar nästa år, beslut om betalningarna till Grekland fattas när programmet avslutas).

Europeiska stabiliseringsmekanismen och Finlands finansministerium bedömer att skuldlättnaderna inte kommer att öka Finlands eller de andra euroländernas åtaganden.

Eurogruppen anser att Greklands offentliga skuld kan återgå till en hållbar nivå med hjälp av lättnaderna. Åtgärderna skapar också förutsättningar för att Grekland så småningom ska kunna återgå till finansiering på marknadsvillkor.

IMF förväntas delta

Eurogruppen förväntar sig att Internationella valutafonden (IMF) kommer att delta i stödprogrammet. IMF förväntas fatta beslut om sitt deltagande under detta år.

IMF:s styrelse fattar beslut på basis av en uppdaterad bedömning av Greklands förutsättningar att uppnå hållbar skuldsättning, och eventuella skuldlättnader beaktas. Bedömningen utförs i samarbete med EU:s institutioner.

Eurogruppens uttalande (på engelska)

Ytterligare uppgifter:

Pasi Rajala, specialmedarbetare, tfn 0400 464 393, pasi.rajala(at)vm.fi
Pekka Morén, finansråd, tfn 02955 30290, pekka.moren(at)vm.fi

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Gruppen omfattar euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men beslutar inte om till exempel lagstiftningen.

Alexander Stubb Finanspolitiken