Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet anför besvär hos förvaltningsdomstolen i beslutet om de förtroendevalda i Kittilä

Finansministeriet
19.6.2019 15.51
Pressmeddelande

Finansministeriet har beslutat att anföra besvär i det beslut av Norra Finlands förvaltningsdomstol den 10 juni genom vilket domstolen delvis upphävde ministeriets beslut om att de förtroendevalda i Kittilä kommun ska stängas av från förtroendeuppdragen.

Den 19 juni 2018 beslutade finansministeriet på basis av kommunallagen att stänga av tjugo förtroendevalda från förtroendeuppdragen för den tid som rättegången pågår eftersom kommunen har exceptionella administrativa svårigheter. Avstängningen av de åtalade förtroendevalda från förtroendeuppdragen ansågs vara en förutsättning för att kunna trygga trovärdigheten i och förtroendet för kommunens beslutsfattande. Den motiverades med det åtal som åklagaren hade väckt bland annat för grovt missbruk av tjänsteställning i samband med uppsägningen av Kittiläs kommundirektör.

Förvaltningsdomstolen upphävde finansministeriets beslut om avstängningen från förtroendeuppdrag i fråga om tio förtroendevalda, men för de tio andra förtroendevalda förblev beslutet i kraft. Till den del förvaltningsdomstolen upphävde finansministeriets beslut ansåg domstolen att de berörda personernas deltagande i beslutsfattande, beredning eller verkställande endast utgjorde engångsfall. Enligt domstolens beslut var det inte nödvändigt att stänga av dessa personer från förtroendeuppdrag för att säkerställa ett lagenligt beslutsfattande och trygga trovärdigheten i och förtroendet för kommunens beslutsfattande.

Finansministeriet anser att beslutet av Norra Finlands förvaltningsdomstol är ett precedensfall och har stor betydelse med tanke på tillämpningen av bestämmelserna, och att det finns skäl att lämna ärendet till högsta förvaltningsdomstolen för avgörande.

Ytterligare information:

Jani Pitkäniemi, avdelningschef, överdirektör, tfn 0295 530 494 (ringbud via textmeddelande), jani.pitkaniemi(at)vm.fi
Regeringsrådet Minna-Marja Jokinen, tfn. 0295 530 018, minna-marja.jokinen(at)vm.fi

Förvaltningspolitiken Kommunärenden Ministeriet