Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet begär utlåtanden om lagstiftning som gäller produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner

Finansministeriet
1.7.2019 15.27
Pressmeddelande

Finansministeriet sände den 1.7.ett utkast till regeringens proposition om produktion och rapportering av ekonomiska uppgifter om kommuner på remiss. Propositionen innehåller förslag till sådana lagstiftningsändringar som krävs för genomförandet av den automatiska modellen för kommunernas och samkommunernas uppföljning och rapportering av ekonomisk information.

I propositionen föreslås ändringar till kommunallagen, lagen om Statskontoret samt speciallagstiftningen gällande produktion och lämnande av ekonomiska uppgifter om kommuner. Modellen grundar sig på den beredning som gjorts i samband med programmen Kommuninformationsprogrammet.

Syftet med propositionen är att säkerställa att det inom uppföljningen och styrningen av ekonomin finns tillförlitlig, uppdaterad och jämförbar information att tillgå för den statliga styrningen av kommunerna och för kommunernas eget bruk. Dessutom är målet att förenkla praxisen kring kommunernas produktion och rapportering av ekonomisk information och att minska kommunernas kostnader för rapporteringen.

Den nya modellen ska från och med de uppgifter som gäller 2021 stegvis ersätta den datainsamling som Statistikcentralen med stöd av statistiklagen gjort om kommunernas och samkommunernas ekonomiska uppgifter. Modellen ska i fortsättningen också omfatta annan ekonomisk information som samlas in regelbundet. Målet är att slopa överlappande insamling av samma uppgifter. Målet är också att från en manuell blankettbaserad informationsinsamling övergå till en automatisk rapportering av ekonomiska uppgifter där uppgifterna lämnas i en gemensamt tillgänglig form direkt från kommunernas ekonomiuppgiftssystem.

Regeringens proposition har beretts i samarbete av finansministeriet och andra ministerier på basis av utkastet till lagstiftning som gällde produktion och rapportering av kommunernas och landskapens ekonomiska uppgifter, och som var på remiss sommaren 2018. Avsikten är att propositionen överlämnas till riksdagen hösten 2019. Lagändringarna avses träda i kraft den 1 januari 2020.

Remisstiden går ut den 6 september 2019. Materialet till begäran om utlåtande finns i tjänsten utlåtande.fi.

Ytterligare information:

Jani Heikkinen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30466,[email protected]
Eeva Mäenpää, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30266, [email protected]
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, finansministeriet, tfn 02955 30564,[email protected]
Denis Galkin, specialsakkunnig, finansministeriet, tfn 02955 30040, [email protected]

Förvaltningspolitiken Kommunärenden