Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna behandlar den ekonomiska återhämtningen i Europa

finansministeriet
Utgivningsdatum 12.2.2021 15.11
Pressmeddelande

Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland när eurogruppen sammanträder måndagen den 15 februari och EU-ländernas finansministrar tisdagen den 16 februari. Båda mötena är videokonferenser.

Huvudtemat för finansministrarnas möte är den ekonomiska återhämtningen i Europa. Finansministrarna diskuterar det ekonomiska läget utifrån Europeiska kommissionens prognos. Ministrarna utbyter också synpunkter på prioriteringarna i medlemsstaternas återhämtnings- och resiliensplaner.

Ordförandelandet Portugal har bett finansminister Vanhanen presentera beredningen av Finlands återhämtnings- och resiliensplan vid mötet. Planen är en del av programmet för hållbar tillväxt som fokuserar på 1) grön övergång, 2) digitalisering, 3) arbetsmarknaden och kompetensen samt 4) social - och hälsovårdstjänster.

Dessutom diskuterar finansministrarna genomförandet av EU:s budget och de kommande riktlinjerna. Finland kan godkänna förslaget till rådets rekommendation om beviljande av ansvarsfrihet för Europeiska kommissionen för genomförandet av budgeten för 2019.

På eurogruppens agenda står bland annat den ekonomiska utvecklingen och policyutsikterna inom euroområdet, eurons internationella roll samt företagssektorns solvens.

Finansministeriet Finanspolitiken