Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar återhämtningsplanen

finansministeriet
Utgivningsdatum 9.6.2020 11.28
Pressmeddelande
Matti Vanhanen.

Finansminister Matti Vanhanen företräder Finland vid EU-ländernas finansministrars videokonferens tisdagen den 9 juni.

Europeiska kommissionen presenterar sitt förslag för ministrarna om hur Europa ska kunna återhämta sig och hur medlemsstaternas ekonomier fås i gång efter coronakrisen. Kommissionen har bland annat föreslagit att EU ska

  • skapa ett återhämtningsinstrument på 750 miljarder euro (Next Generation EU)
  • öka sin fleråriga budgetram till 1 100 miljarder euro 2021–2027.

Ministrarna utbyter åsikter om återhämtningsplanen men fattar inte några beslut. Beslut om återhämtningspaketet fattas av Europeiska rådet, dvs. EU-toppmötet, som behandlar paketet den 19 juni.

Europeiska planeringsterminen tas upp då kommissionen presenterar sitt vårpaket. Paketet innehåller bl.a. landspecifika rekommendationer och en bedömning av medlemsländernas offentliga finanser.

EU-ministerutskottet fastställde Finlands ståndpunkter angående budgetramshelheten och återhämtningsinstrumentet (statsrådets kanslis pressmeddelande 4.6.)

Information om teman för finansministermötet (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Meddelande från kommissionen om återhämtningsplanen (27.5)

Europeiska kommissionen bedömde Finlands offentliga finanser (pressmeddelande 20.5.)

Eurogruppen behandlar bankunionen

Eurogruppen sammanträder för en videokonferens torsdagen den 11 juni. Vid mötet diskuteras bland annat bankunionen och rapporten om övervakningen efter Greklands program.

Information om teman för eurogruppens möte (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)

Ytterligare information:

Marketta Henriksson, chef för EU-sekretariatet, tfn 02955 30441, marketta.henriksson(at)vm.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av rådets sammansättningar. Ekofinrådet fattar beslut om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, ofta i samarbete med Europaparlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ som koordinerar euroländernas ekonomiska politik och som främjar tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftningen.