Hoppa till innehåll
Media

EU-kokoukset
Finansministrarna diskuterar de ekonomiska och finansiella konsekvenserna av krisen i Ukraina

finansministeriet
Utgivningsdatum 13.1.2023 15.31
Pressmeddelande
Arkivbild: EU

EU:s råd för ekonomiska och finansiella frågor sammanträder tisdagen den 17 januari och eurogruppen måndagen den 16 oktober. Mötena hålls i Bryssel. Finansminister Annika Saarikko representerar Finland.

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor diskuterar de ekonomiska och finansiella konsekvenser krisen i Ukraina har för EU och dess medlemsstater. Europeiska kommissionen ger rådet en lägesrapport om det ekonomiska läget i Ukraina och om genomförandet av det ekonomiska stödet till Ukraina. 

Presentationen av prioriteringarna i rådets nya ordförandeland Sveriges arbetsprogram när det gäller ekonomiska och finansiella frågor behandlas också vid mötet. Centrala teman är stödet till Ukraina och utvärderingen av ramen för samordningen av den ekonomiska politiken. 

Avsikten är också att man vid mötet godkänner slutsatserna om utredningen om 2023 års utredning över hållbar tillväxt och rapporten om varningsmekanismen samt rekommendationerna för euroområdets ekonomiska politik som en del av den europeiska planeringsterminen. Luxemburgs uppdaterade plan för återhämtning och resiliens ska också godkännas vid mötet. 

Eurogruppen diskuterar den digitala euron

Eurogruppen diskuterar bland annat hur projektet för den digitala euron framskrider, införandet av kontanteuron i Kroatien och samordningen av finanspolitiken inom euroområdet. Dessutom behandlas det ekonomiska läget i euroområdet, euroområdets synpunkter vid utvärderingen av samordningsramen för den ekonomiska politiken samt rekommendationerna för den ekonomiska politiken i euroområdet.

Ytterligare information:

Antti Kekäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30386, antti.kekalainen(at)gov.fi
Sanna-Helena Fallenius, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 405 8698, sanna-helena.fallenius(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.

Teman för eurogruppen (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)
Rådets teman (rådets webbplats, uppdateras efter mötet)
Europeiska planeringsterminen
Digitala euron