Hoppa till innehåll
Media

EU-möten
Finansministrarna diskuterar samordningen av den ekonomiska politiken

finansministeriet
Utgivningsdatum 2.12.2022 14.37
Pressmeddelande
Finansminister Annika Saarikko vid eurogruppens möte i  Bryssel.
Arkivbild: EU

Finansminister Annika Saarikko representerar Finland i eurogruppen måndagen den 5 december och i rådet för ekonomiska och finansiella frågor tisdagen den 6 december. Båda mötena hålls i Bryssel.

Finansministrarna diskuterar samordningen av den ekonomiska politiken och EU:s finanspolitiska regler vid rådet. Diskussionen är den första sedan kommissionen gav sitt meddelande om temat den 9 november.

Finland förhåller sig öppet till att undersöka olika frågor och alternativ, och betonar framför allt skuldtålighet, förenkling av reglerna samt nationellt ansvar. Temat tas också upp vid eurogruppens möte till den del meddelandet gäller euroområdet.

Finansministrarna diskuterar också bland annat det finansiella stödet till Ukraina, Ungerns plan för återhämtning och resiliens, höstpaketet för planeringsterminen för den ekonomiska politiken och miniminivån för global beskattning i multinationella koncerner.

Eurogruppen väljer ordförande

Eurogruppen väljer en ordförande för de följande två och ett halvt åren. Det finns endast en sökande: den nuvarande ordföranden, Irlands finansminister Paschal Donohoe.

Eurogruppen diskuterar dessutom bland annat medlemsländernas preliminära budgetplaner, om vilka gruppen kommer att godkänna ett uttalande. De finanspolitiska rekommendationerna för euroområdet tas också upp.

Ytterligare information:

Antti Kekäläinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30386, antti.kekalainen(at)gov.fi

Sanna-Helena Fallenius, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 405 8698, sanna-helena.fallenius(at)gov.fi

Rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) är en av EU-rådets sammansättningar. Ekofin beslutar om EU-lagstiftningen inom sitt ansvarsområde, oftast i samarbete med EU-parlamentet. I uppgifterna ingår också samordning av medlemsländernas ekonomiska politik. Ekofinrådet består av EU-ländernas finansministrar.

Eurogruppen är ett informellt organ med uppgift att samordna euroländernas ekonomiska politik och främja ekonomisk tillväxt. Till gruppen hör euroländernas finansministrar. Eurogruppen drar upp politiska riktlinjer men fattar inte beslut om till exempel lagstiftning.